ค้นหา :

คปภ.เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีรถทัวร์พลิกคว่ำวังน้ำเขียว พร้อมสั่งการให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทน

วันที่ 23 มีนาคม 2561 | 0 นาที 0 วินาที 3,011

คปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณีรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต-บาดเจ็บในพื้นที่ “วังน้ำเขียว” ลงพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 รถทัวร์นักท่องเที่ยวหมายเลขทะเบียน 30-0161 กาฬสินธุ์ เสียหลักข้ามเกาะกลางถนนชนแผงค้าและต้นไม้ริมทาง และพลิกคว่ำ บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บุรี-ปักธงชัย) บริเวณโค้งมะกรูดหวาน ช่วง กม. 240-241 บ้านห้วยน้ำเค็ม ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้มีมีผู้เสียชีวิต 18 ราย และผู้บาดเจ็บกว่า 30 ราย นั้น
 
จากการติดตามและบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดของสำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง สำนักงาน คปภ. ภาค 4 สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ ในรูปแบบของ Platform ซึ่งสำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสานงานและบูรณาการการทำงานให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัยอย่างเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และบริษัทประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที 
 
โดยพบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวมีการทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ NCMI0000351359 เริ่มคุ้มครองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และสิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นการประกันภัยพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ใช้รถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย โดยกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน กรณีเสียชีวิต,ทุพพลภาพถาวรจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 300,000 บาทต่อคน และกรณีสูญเสียอวัยวะ 200,000-300,000 บาท กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน จะได้รับค่าชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 304,000 บาท
 
นอกจากนี้รถคันดังกล่าวได้มีการทำประกันภัยรถภาคสมัครใจ (ประเภท 1) ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ NVMI0000296805 เริ่มคุ้มครองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองความรับผิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทต่อคน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 600,000 บาท/ครั้ง และมีความคุ้มครองจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ให้ความคุ้มครองต่อกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร ของผู้ขับขี่ 50,000 บาท และผู้โดยสาร 39 คนๆคนละ 50,000 บาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลอีกจำนวน 50,000 บาท
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

สังคม-อาชญากรรมที่มีผู้ชมมากที่สุด

เรื่องเล่าฯสเปเชียล

ดูทั้งหมด

ข่าวสีสัน

ดูทั้งหมด

ชมมากที่สุดวันนี้

ชมมากที่สุดสัปดาห์นี้

ชมมากที่สุดเดือนนี้

Top