ค้นหา :

ครม.อนุมัตินำสายไฟฟ้าลงดิน นำร่องถนนรัชดา คาด 8 ปีเสร็จ

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 | 0 นาที 0 วินาที 5,969

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ของการไฟฟ้านครหลวง หรือการนำเสาไฟฟ้าลงใต้ดิน จำนวน 2 โครงการ คือ

 

- โครงการรัชดาภิเษก – อโศก ช่วงจากคลองสามเสนถึงถนนพระราม 4 ระยะทางรวม 10.1 กิโลเมตร

- โครงการรัชดาภิเษก – พระราม 9 ช่วงจากแยกถนนลาดพร้าวถึงคลองสามเสน ระยะทางรวมประมาณ 15.3 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ถนนรัชดาภิเษก ถนนระราม ๙ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และถนนพระราม 4 ซึ่งจะใช้งบประมาณ รวม 9,089.58 ล้านบาท และใช้ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี 2556 - 2563

 

รัฐบาล คาดว่า จะทำให้กรุงเทพมหานครมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและการลงทุนได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้ง จะช่วยลดอุบัติเหตุจากเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดได้ ทั้งยังจะทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง สามารถจ่ายกระแสไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top