ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

แถลงการณ์พระอาการประชวรสมเด็จพระสังฆราช ฉ.2 ไม่พบภาวะแทรกซ้อน

วันที่ 16 ตุลาคม 2556 | 1 นาที 25 วินาที 1,822

ถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2
 
วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีไข้ ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สามารถลดปริมาณพระโอสถเพิ่มความดันพระโลหิตได้โดยลำดับ ผลการตรวจพระโลหิตต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ไม่ปรากฏภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมภาวะการติดเชื้อต่อไป
 
อนึ่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ โถงตึกอานันทมหิดล.

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top