ค้นหา :

โสดครองเมือง เทรนด์มาแรงของสาวไทยยุคใหม่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 | 0 นาที 0 วินาที 33,233

โสดครองเมือง เทรนด์มาแรงของสาวไทยยุคใหม่ โดยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไทยมีสถิติสาวโสดมากสุด เหตุเพราะประชากรชายน้อยลง และพฤติกรรมทัศนคติสาวไทยต่อการมีชีวิตคู่เปลี่ยนไปสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องมีครอบครัว
 
ผลการสำรวจของ U.S Census bureau internation data Bsse ผ่านการวิเคราะห์โดยบริษัท Meetlunch ระบุว่าในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้หญิงมากกว่า ผู้ชาย1.5 ล้านคน ผู้ญิงตัวคนเดียว จะเพิ่มมากขึ้น ประมาณ 5.6 ล้านคน โดยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน สาวไทยโสดมากสุด ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงไทยเป็นโสด คือ
 
1.พฤติกรรมต่อการมีชีวิตคู่เปลี่ยนไป เพราะผู้หญิงมีรายได้มากขึ้น สามารถเลี้ยงดูแลตนเองได้จึงไม่จำเป็นต้องมีชีวิตคู่เพื่อให้ผู้ชายเลี้ยงดูเหมือนในอดีต
2.จำนวนประชากรชายน้อยลง 
3.กลุ่มชายรักชายมีมากขึ้น ทำให้ผู้ชายหายไปจากตลาดสมรส
4.การเลื่อนการแต่งงานเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
5.การศึกษาที่สูงขึ้นทำให้ผู้หญิงหาคู่ครองยากขึ้น
 
และเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ผู้หญิงไทยมีสัดส่วนทำงานนอกบ้านมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเมื่อชีวิตการงานประสลความสำเร็จ ทำให้มาตรฐานการเลือกคู่สูงขึ้น และคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีลูกก็ได้ ดังนั้นจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ได้ ถ้าเจอคนที่ยังไม่ใช่จึงไม่แต่งงาน 
 
 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

สังคม-อาชญากรรมที่มีผู้ชมมากที่สุด

เรื่องเล่าฯสเปเชียล

ดูทั้งหมด

ข่าวสีสัน

ดูทั้งหมด

ชมมากที่สุดวันนี้

ชมมากที่สุดสัปดาห์นี้

ชมมากที่สุดเดือนนี้