ค้นหา :

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 | 0 นาที 0 วินาที 2,344

 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง
 
สอบถามการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ และข้อมูลต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบสนามหลวง
          - กองอำนวยการร่วม (กอร.พระราชพิธี) โทรศัพท์ 1441
          - กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1555 หรือ 0 2225 7612-4
 
สอบถามเรื่องการแต่งกายเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
          - สายด่วนวัฒนธรรม โทรศัพท์ 1765
 
สอบถามการเดินทาง
          - สายด่วน ขสมก. โทรศัพท์ 1348
 
 
 
          - ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1646 หรือ 0-2622-9265 โทรสาร 0 2226 0248
 
 สอบถามการบริจาคสิ่งของและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
          - ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad)
 โทรศัพท์ 09 1814 2076 หรือ 09 5479 7034 หรือ 0 2613 3908
 
ขอบคุณที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

สังคม-อาชญากรรมที่มีผู้ชมมากที่สุด

เรื่องเล่าฯสเปเชียล

ดูทั้งหมด

ข่าวสีสัน

ดูทั้งหมด

ชมมากที่สุดวันนี้

ชมมากที่สุดสัปดาห์นี้

ชมมากที่สุดเดือนนี้