ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

เผยโฉมเด็กเก่งได้คะแนนสูงสุดแอดมิชชั่นปี57

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 | 9 นาที 47 วินาที 17,068

สอท.แถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2557 โดยนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุดระดับประเทศ ดังนี้

อันดับ 1 นายฉัตรมงคล ปิ่นทอง ได้คะแนน 90.30 คะแนน จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน สอบติดคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ ได้คะแนน 88.59 คะแนน จากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ สอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ได้แก่ นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม ได้คะแนน 87.72 คะแนน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ สอบติด คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4 ได้แก่ น.ส.ปภาวดี นิมิตรกมลเลิศ ได้คะแนน 87.21 คะแนน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบติด คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 5 ได้แก่ น.ส.กมลวรรณ สาระวารี ได้คะแนน 85.14 คะแนน จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สอบติดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 6 ได้แก่ นาวสาวสุวีรยา พีรัชต์ชัยกูล ได้คะแนน 84.36 คะแนน จากโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สอบติดคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 7 ได้แก่ นายวิริยะ เธียรทนุกิจ ได้คะแนน 84.14 คะแนน จากโรงเรียนอุดมศึกษา สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 8 ได้แก่ นายชากร ไชยกูล ได้คะแนน 83.58 คะแนน จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) สอบติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top