เรื่องเล่าเช้านี้

View all
22 มิถุนายน 2561
19,650 19,750
19,299 20,250
  • USD 32.94 31.64
  • JPY 30.33 29.17
  • EUR 38.49 37.33
  • GBP 43.96 42.24
  • HKD 4.24 4.07

    รายการ