เรื่องเล่าเช้านี้

View all
27 มีนาคม 2560
20,400 20,500
20,026 21,000
  • USD 34.83 33.48
  • JPY 31.96 30.47
  • EUR 37.95 36.68
  • GBP 44.70 42.37
  • HKD 4.55 4.35

    รายการ