เรื่องเล่าเช้านี้

View all
25 เมษายน 2558
18,300 18,400
18,040 18,800
 • แก๊สโซฮอล 91 27.08
 • แก๊สโซฮอล 95 27.90
 • แก๊สโซฮอล E20 25.68
 • แก๊สโซฮอล E85 22.68
 • ดีเซล 25.09
 • เบนซิน 95 33.46
 • ก๊าซ CNG (NGV) 13.00
 • ก๊าซ LPG 15.00
.
 • USD 32.69 31.39
 • JPY 28.03 26.83
 • EUR 36.00 34.79
 • GBP 49.91 48.38
 • HKD 4.28 4.10

  รายการ