เรื่องเล่าเช้านี้

View all
05 มีนาคม 2558
18,400 18,500
18,131 18,900
 • แก๊สโซฮอล 91 28.98
 • แก๊สโซฮอล 95 30.30
 • แก๊สโซฮอล E20 27.58
 • แก๊สโซฮอล E85 23.48
 • ดีเซล 27.39
 • เบนซิน 95 36.86
 • ก๊าซ CNG (NGV) 13.00
 • ก๊าซ LPG 15.00
.
 • USD 32.52 31.22
 • JPY 27.83 26.68
 • EUR 36.65 35.70
 • GBP 50.46 49.01
 • HKD 4.26 4.07

  รายการ