เรื่องเล่าเช้านี้

View all
30 มิถุนายน 2559
21,900 22,000
21,512 22,500
  • USD 35.42 34.07
  • JPY 35.30 33.73
  • EUR 39.69 38.45
  • GBP 49.11 46.50
  • HKD 4.63 4.43

    รายการ