เรื่องเล่าเช้านี้

View all
02 พฤษภาคม 2559
21,200 21,300
20,815 21,800
  • USD 35.10 33.75
  • JPY 33.47 31.97
  • EUR 40.40 39.15
  • GBP 51.95 50.28
  • HKD 4.59 4.39

    รายการ