เข้าสู่ระบบ


View all
25 พฤษภาคม 2560
20,350 20,450
19,981 20,950
  • USD 34.63 33.28
  • JPY 31.66 30.19
  • EUR 39.19 37.90
  • GBP 46.09 43.75
  • HKD 4.51 4.32