เข้าสู่ระบบ


View all
27 มิถุนายน 2560
19,950 20,050
19,587 20,550
  • USD 34.12 32.77
  • JPY 31.33 29.85
  • EUR 38.51 37.36
  • GBP 44.60 42.48
  • HKD 4.41 4.24