เข้าสู่ระบบ


View all
18 ตุลาคม 2560
20,050 20,150
19,693 20,650
  • USD 33.31 31.96
  • JPY 30.02 28.84
  • EUR 39.53 38.36
  • GBP 44.87 42.90
  • HKD 4.30 4.14