เข้าสู่ระบบ


View all
11 ธันวาคม 2560
19,250 19,350
18,905 19,850
  • USD 32.83 31.48
  • JPY 29.41 28.24
  • EUR 38.95 37.78
  • GBP 45.16 43.18
  • HKD 4.24 4.08