เข้าสู่ระบบ


View all
24 กุมภาพันธ์ 2560
20,400 20,500
20,026 21,000
  • USD 35.19 33.84
  • JPY 31.72 30.29
  • EUR 37.54 36.32
  • GBP 44.96 42.63
  • HKD 4.60 4.40