เข้าสู่ระบบ


View all
22 สิงหาคม 2560
20,150 20,250
19,784 20,750
  • USD 33.40 32.05
  • JPY 31.31 29.82
  • EUR 39.55 38.38
  • GBP 43.96 42.00
  • HKD 4.30 4.14