เข้าสู่ระบบ


View all
31 มีนาคม 2560
20,350 20,450
19,981 20,950
  • USD 34.67 33.32
  • JPY 31.80 30.32
  • EUR 37.73 36.46
  • GBP 44.33 42.00
  • HKD 4.53 4.33