เข้าสู่ระบบ


View all
22 มิถุนายน 2561
19,700 19,800
19,344 20,300
  • USD 33.09 31.79
  • JPY 30.36 29.20
  • EUR 38.51 37.36
  • GBP 43.99 42.28
  • HKD 4.26 4.10