เข้าสู่ระบบ


View all
19 มกราคม 2560
20,250 20,350
19,890 20,850
  • USD 35.49 34.14
  • JPY 32.04 30.61
  • EUR 38.35 37.12
  • GBP 45.07 42.73
  • HKD 4.64 4.44