เข้าสู่ระบบ


View all
18 กุมภาพันธ์ 2561
19,900 20,000
19,541 20,500
  • USD 31.44 30.09
  • JPY 30.01 28.78
  • EUR 39.63 38.45
  • GBP 45.30 43.32
  • HKD 4.06 3.89