Comment Vote 0

นักศึกษา มทส. เจ๋ง ประดิษฐ์วีลแชร์ช่วยสุนัขพิการได้สำเร็จ ต้นทุนแค่ 300 บาท/ คัน ใช้วัสดุหาง่ายตามท้องตลาด ลงมือประดิษฐ์แค่ 2 ชั่วโมง พร้อมรับสอนวิธีการทำเพื่อให้ผู้ใจบุญร่วมกันทำวีลแชร์เพื่อสุนัขพิการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

06 มีนาคม 2558
18,350 18,450
18,086 18,850
 • แก๊สโซฮอล 91 28.98
 • แก๊สโซฮอล 95 30.30
 • แก๊สโซฮอล E20 27.58
 • แก๊สโซฮอล E85 23.48
 • ดีเซล 27.39
 • เบนซิน 95 36.86
 • ก๊าซ CNG (NGV) 13.00
 • ก๊าซ LPG 15.00
.
 • USD 32.59 31.29
 • JPY 27.82 26.67
 • EUR 36.15 35.20
 • GBP 50.11 48.67
 • HKD 4.27 4.08