Comment Vote 0

นักศึกษา มทส. เจ๋ง ประดิษฐ์วีลแชร์ช่วยสุนัขพิการได้สำเร็จ ต้นทุนแค่ 300 บาท/ คัน ใช้วัสดุหาง่ายตามท้องตลาด ลงมือประดิษฐ์แค่ 2 ชั่วโมง พร้อมรับสอนวิธีการทำเพื่อให้ผู้ใจบุญร่วมกันทำวีลแชร์เพื่อสุนัขพิการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

25 เมษายน 2558
18,150 18,250
17,889 18,650
 • แก๊สโซฮอล 91 27.08
 • แก๊สโซฮอล 95 27.90
 • แก๊สโซฮอล E20 25.68
 • แก๊สโซฮอล E85 22.68
 • ดีเซล 25.09
 • เบนซิน 95 33.46
 • ก๊าซ CNG (NGV) 13.00
 • ก๊าซ LPG 15.00
.
 • USD 32.69 31.39
 • JPY 28.03 26.83
 • EUR 36.00 34.79
 • GBP 49.91 48.38
 • HKD 4.28 4.10