ค้นหา :

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 3

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 | 0 นาที 0 วินาที 9,122

 

 

ประกาศโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 3

 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดตั้งเพื่อเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำ ที่จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เปิดรับนักเรียนรุ่นที่ 3 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 72 คน
โดยนักเรียนที่ผ่านการสอบและได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาทุกคน

 

เปิดรับสมัครออนไลน์เท่านั้นบนเว็บไซต์ www.kvis.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ www.kvis.ac.th
หรือ ส่งคำถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admission@kvis.ac.th หรือโทรศัพท์ 033-013-888

 

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top