ค้นหา :

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง Web Designer / Front - End Designer / นักข่าวออนไลน์ / Secretary and Administrator / Video Editor (TV Section) / Online Marketing

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 | 0 นาที 0 วินาที 151,293

บมจ. บีอีซี-เทโร เปิดรับสมัครพนักงาน 

บมจ. บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กำลังขยายงานธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต โดยเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 

Web Designer / Front - End Designer

BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business

Qualifications:

- Minimum 1-3 years of working experience in graphic, web designing and multimedia.

- Strong and proven skills in related applications such as Photoshop, Illustrator.

- Experiencing in web content management, web development and web design will be advantageous.

- Proficiency in HTML, PHP, CSS, JavaScript, JQuery and MySQL Good communication and analytic skills

- Good sense and taste of conceptual designs, color theory, fine composition.

- Creative, innovative, self-motivated, open-minded and flexible.

- Good understanding of website usability is a plus.

- Friendly, positive thinking, good team working, hard-working and initiative.

- Highly motivated / willing to learn.

- Able to meet deadline, manage multiple tasks and keep tracking of details.

- Mobile application designing skill will be advantage

- Require Portfolio presentation for interview.

 

Send a Resume to: ekachai.s@bectero.com , chalerm.k@bectero.com

 


 

Content Editor (นักข่าวออนไลน์) 
 
 
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
Qualification
 
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ (ติดตามข่าวสารบ้านเมืองสม่ำเสมอ)

- สามารถลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว กล้าคิดกล้าแสดงออก

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความบนเว็บไซต์

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น

สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถมาทำงานในช่วงเช้ามืดได้

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

- กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

 
Responsibilities
 

- ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ

- เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย

- ลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว หรือทำสกู๊ปตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น 

- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 

 
Senior Content Editor (Urgent!!) 
 
 
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: tewiga.c@bectero.com , hr@bectero.com , chan.p@bectero.com
 
 
Qualification
 

- เพศชาย หรือ หญิง อายุ 29 - 34 ปี 

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- เขียนข่าว บทความ รีไรท์ สรุปประเด็นข่าวได้ 

- มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการตารางการทำงานได้ และมีความรับผิดชอบสูง

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทำงานเว็บไซต์ เช่น Adobe Photoshop เป็นต้น

สามารถทำงานเป็นกะ เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งสามารถมาทำงานในช่วงเช้ามืดได้

- กระตือรือร้น, สนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

 
Responsibilities
 

- ดูแลอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของบริษัทฯ

- บริหารเนื้อหา ลำดับความสำคัญของงาน และจัดตารางงานเพื่อให้ลุล่วงตามเป้าหมาย

- เขียนข่าว, บทความ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯมอบหมาย

- ลงพื้นที่เพื่อรายงานข่าว หรือทำสกู๊ปตามที่ได้รับมอบหมาย

- สร้างและแก้ไข เนื้อหาและสื่อออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว, รูปภาพกราฟฟิก และ เนื้อหาวีดีโอ (Infographic) เบื้องต้น 

- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเนื้อหา ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ

 


 

Secretary and Administrator (Urgent!!) 

BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business

Contact:  hr@bectero.com , kim@bectero.com

 

Qualification

- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี

- มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเลขานุการ เช่น Outlook, Powerpoint,word, excel

- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีม และรวมถึงรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้ในเวลาที่กำหนด

สามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

Responsibilities

- ดูแลจัดสรรตารางเวลานัดหมายของผู้บริหาร เตรียมความพร้อมในการประชุมทั้งด้านเอกสาร รวมทั้งการจดบันทึกรายงานการประชุม

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ,

- นำเสนอเซ็นเอกสาร/พร้อมตรวจสอบก่อนส่งต่อผู้บริหาร

- ดูแลและให้ความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อ/บุคคลสำคัญ/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 

- ดูแลทรัพย์สินและงบประมาณ รวมถึงจัดการงบประมาณเบื้องต้นรายปีและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ

- ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานจำนวน 55-60 คน ในทุกๆด้าน

- จัดงานสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ รวมถึงการดูแลงบประมาณในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม

 

***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

 


 

Video Editor (TV Section) - 2 position
BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business
Contact: chan.p@bectero.com , phakniwat.k@bectero.comhr@bectero.com

Qualification


- เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน30 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) *หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปริญญาตรีสาขามัลติมีเดีย,เทคโนโลยีสื่อสารมวลชลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Adobe Premier Pro CC2016-2017 ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพเช่น กล้อง Dslr และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพื่องานวีดีโอได้เป็นอย่างดี 
- สามารถใช้โปรแกรมช่วยออกแบบกราฟฟิกเช่น Adobe PhotoShop, Illustrator, After Effect ได้
- กระตือรือล้นและสนุกกับการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาโดยเฉพาะการทำรายการทีวีสด
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับงาน Video Online
- สามารถบริหารจัดการเวลาและทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันและสามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นเทคโนโลยี, Website, Mobile Application , Live Steaming , VR360 เป็นต้น
- มีความพร้อมที่จะทำงานเป็นทีมและรวมถึงรับผิดชอบกับงานหลักที่ได้รับมอบหมาย

Responsibilities


- สร้าง, แก้ไข, ตัดต่อวีดีโอให้เหมาะสมกับรูปแบบของการเล่นบน Online / TV Platform
- ตรวจสอบความถูกต้องของวีดีโอเช่นภาพ, ตัวอักษรที่ถูกแสดงในวีดีโอนั้นๆก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างๆของบริษัท
- รับผิดชอบบริหารจัดการYouTube Channel ของบริษัทและในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

Online marketing

BU: BEC-TERO | DEPT: Online Business

Contact:  weerapon.c@bectero.com , hr@bectero.com

คุณสมบัติ:
ไม่จำกัดเพศ
จบการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย สาขาไม่ใช่เรื่องใหญ่ ถ้ามีใจรัก
คล่องในเรื่องการประสานงาน มีความเข้าใจในธุรกิจ online และ มีความคิดสร้างสรรค์
หากมีประสบการณ์ในด้าน ออนไลน์ หรือ ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง, content marketing และ ecommerce มาบ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่สำคัญที่สุด สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และระยะเวลาที่บีบบังคับได้ดี 
 
หน้าที่รับผิดชอบ:
ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท เช่น TV, Radio, Concert & Event, Music and Service เพื่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละแผนก
สร้างสรรค์ และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สร้างสรรค์ และส่งเสริมการขายสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 

 

 

สนใจตำแหน่งงานว่างและสมัครงาน ติดตามได้ที่ http://www.bectero.com/en/career

 

 

 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีผู้ชมมากที่สุด

เรื่องเล่าฯสเปเชียล

ดูทั้งหมด

ข่าวสีสัน

ดูทั้งหมด

ชมมากที่สุดวันนี้

ชมมากที่สุดสัปดาห์นี้

ชมมากที่สุดเดือนนี้