กฎกติกา & มารยาท

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์ หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหาในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้นและต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซท์ต้นฉบับด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเเผนก Online Business ที่อีเมล์ onlinebusiness@bectero.com

Privacy & Policy

All materials contained on this site are protected by Thai and international copyright and intellectual property laws, and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published or broadcast without the prior written consent of BEC-Tero Entertainment PCL and/or its affiliates, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content. You may view, download, forward or disseminate material on the Web for your personal, non-commercial use only. Reference must be made to the source of news and url link of content, video or material of original website. For further information, please contact Online Business Department at onlinebusiness@bectero.com
View all
14 ธันวาคม 2561
19,150 19,250
18,798 19,750
  • USD 32.86 31.56
  • JPY 29.38 28.26
  • EUR 37.70 36.55
  • GBP 41.91 40.42
  • HKD 4.25 4.09