ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 22 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 22 มกราคม 2563

 

 

เสื้อยืดสีดำ 3 ตัว
 
1 คุณนพดล โพธิอนันต์ (XL) จ.สุพรรณบุรี
 
2 คุณสมหมาย ปกป้อง (XL) จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

3 คุณสุริเยส แสนชัย (L) จ.ขอนแก่น 
 
 
Top