ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 20 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 20 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีกรม 3 ตัว

 
1 คุณสมชาย รอดบุญสม (L) จ.พิจิตร 
 
2 คุณวรพจน์ สุทธิเทพธำรงค์ (M) จ.นนทบุรี 
 
3 คุณภคมน รุ่งธมลเต (M) กทม. 
 
 
Top