ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 15 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 15 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีดำ 3 ตัว

 
1 คุณวีรวุฒิ ศรีระวัฒน์ (L) จ.ปทุมธานี 
 
2 คุณญานี ร่วมใจทิพย์ (L) จ.ปทุมธานี
 
3 คุณปภาอร ชัยกร (L) จ.ลพบุรี 
 
 
Top