ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 9 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 9 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีกรม 3 ตัว 

 
1 คุณศักดา นุชเรืองศรี (L) จ.ระยอง
 
2 คุณชัญญา ยนต์วิเศษ (M) จ.นครสวรรค์ 
 
3 คุณประสงค์ พีนธุมะเอียด (L) กทม. 
 
 
Top