ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 8 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 8 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีดำ 3 ตัว

 
1 คุณกฤตภาส จิระโรจน์พงศ์ (M) จ.สมุทรสาคร
 
2 คุณจุฬาลักษณ์ เรียงทา (XL) กทม. 
 
3 คุณเอก ลามุงคุณ (M) จ.ปทุมธานี 
 
 
Top