ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 7 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 7 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีแดง 3 ตัว

 
1 คุณปรารถนา อินทร์สุข (L) จ.กำแพงเพชร 
 
2 คุณณุชจริลย์ ไชยวิวัฒน์ (S) กทม. 
 
3 คุณกิดากานท์ ประจำเกาะ (M) จ.ตรัง
 
 
Top