ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 6 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 6 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีเหลือง 3 ตัว

 
1 คุณสัมฤทธิ์ แก้ววงษา (XL) จ.เชียงราย 
 
2 คุณมนัสวินี เทพประดิษฐ์ (L) จ.นครศรีธรรมราช 
 
3 คุณแสงจันทร์ ชมพูแก้ว (L) จ.นครราชสีมา 
 
 
 
Top