ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 3 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 3 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีดำ

 
1.กลมภพ ปัจจะสังข์ L จ.ขอนแก่น 
 
2.จริยา บุญณรงค์ L จ.ราชบุรี
 
3.คนาพร ชำนาญดี  M จ.ลพบุรี 
 
 
Top