ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 2 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 2 มกราคม 2563

 

เสื้อสีกรม

 
1.จงกล แพทย์ไชยโย  L จ.ขอนแก่น
2.สมเกียร แก้วคนธา  XL จ.นครปฐม 
3.สัน เบญมิตร  L กทม 
Top