ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 1 มกราคม 2563

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
วันที่ 1 มกราคม 2563

 

เสื้อยืดสีแดง 3 ตัว

 

คุณ สุนันท์ พิสุทธิวงษ์ (L) จ.ปทุมธานี 
 
คุณ นุชนารถ พันธุ์วิริยะพงษ์ (M) กทม.
 
คุณ สุมาลี กรอบทอง (XL) จ.ปทุมธานี
Top