ขนส่ง ปทุมฯ ตรวจเข้มรถปล่อยควันดำ พบส่วนใหญ่มาจากรถบรรทุก-รถโดยสาร

17 ม.ค. 62 2,365

วันที่ 17 ม.ค. 62 ที่บริเวณถนนพหลโยธิน จุดจอดรถโดยสารช่วงแยกตัดเข้าถนนพหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางนวินดา หัตถาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดปทุมธานี นำเครื่องตรวจวัดค่ามลพิษควันดำจากท่อไอเสียรถยนต์ ตั้งจุดตรวจเข้มงวด เพื่อตรวจจับรถควันดำในท่อไอเสีย 
 
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่สามารถตรวจจับควันดำได้จากรถบรรทุก และรถโดยสาร โดยจะใช้เครื่องวัดค่ามลพิษควันดำตรวจวัดที่ท่อไอเสียรถยนต์ จากนั้นเครื่องจะทำการประมวลผลการตรวจวด พร้อมทั้งปริ้นผลการตรวจวัดค่าที่ได้ออกให้กับผู้ขับขี่ได้รับทราบ ซึ่งหากพบว่ามีค่ามลพิษเกินจาก 45% ตามมาตรฐานที่กำหนด จะถูกระวางโทษปรับตามกฏหมาย และถูกห้ามใช้ยานพหานะในการขนส่ง จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ให้สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์ และต้องนำรถไปตรวจสภาพรถและนำผลการตรวจสภาพมาขอใช้ยานพาหนะในการขนส่งได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี จึงจะสามารถนำรถไปใช้งานได้ตามปกติ 
 
นางนวินดา หัตถาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดเผยว่า การตรวจจับรถควันดำ มีการปฏิบัติการตรวจเข้มงวดเป็นระยะอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงนี้หลังจากที่มีเหตุการณ์หมอกฝุ่นในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ได้มีนโยบายในการตรวจเข้มขึ้นอีก ทางเจ้าหน้าที่จึงได้มีการตั้งจุดตรวจในทุกพื้นที่ทุกอำเภอ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งจุดตรวจในเขตชุมชนเมือง ซึ่งมีการจราจรจำนวนมาก 
 
โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถโดยสาร ที่มีการใช้งานมานานประมาณ 7-10 ปี ซึ่งรถที่มีอายุการใช้งานมากๆ จะทำให้ท่อไอเสียมีควันดำ ส่งผลทำให้เป็นมลพิษในอากาศสะสมจำนวนมาก ซึ่งการตรวจเข้มก็จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่หมั่นตรวจเชคสภาพรถบ่อยครั้งเพื่อให้การเผาผลาญออกมาจากท่อไอเสียไม่ทำลายสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 
 
อย่างไรก็ตามจะดำเนินการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้รถเริ่มมีระเบียบวินัยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม และขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถขอให้หมั่นตรวจสอบตรวจเชคเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองอากาศเพื่อให้การทำงานของกลไกรถไม่สร้างมลพิษเสียออกมา
 
 
 

Top