ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

‘ปิยบุตร’ ชี้ กกต. แจกใบส้มให้ ‘ธนาธร’ ไม่ได้

23 เม.ย. 62 4,650

วันที่ 23 เม.ย. 62 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงแทนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคใหม่ ที่ขณะนี้นายธนาธรยังติดภารกิจอยู่ที่ยุโรป โดยจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่ 26 เม.ย. นี้ 
 
หลังมีรายงานข่าวว่า กกต. อาจจะมีมติแจกใบส้มให้ กรณีการโอนหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยย้ำว่า นายธนาธรได้โอนหุ้นดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีเอกสารพยานหลักฐานครบถ้วนในการโอนหุ้น ทั้งตราสารการโอนหุ้น เช็คขีดคร่อม เอกสารใบหุ้น และการโอนหุ้นทั้งหมดก็มีผลสมบูรณ์แล้ว เพราะมีการลงนามชัดเจน และได้จดแจ้งในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว จึงถือว่า มีผลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชัดเจน
 
ทั้งนี้ ได้ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยกรณีของนายธนาธร ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณบัติต้องห้ามมาแล้ว ดังนั้น กกต.จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของนายธนาธร ตามที่ผู้ร้องร้องได้ และหากจะใช้ช่องทางของการแจกใบส้มจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการทุจริตเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัคร สส. ซึ่งตามข้อกฎหมายแล้ว
 
อย่างไรก็ตามหากวันนี้ กกต. มีมติให้ใบส้มกับนายธนาธร กกต.ต้องเปิดโอกาสให้นายธนาธรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานไปแสดง และมั่นใจว่าหากได้ชี้แจงจะทำให้นายธนาธรพ้นข้อกล่าวหา เพราะได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แต่หากไม่เปิดโอกาสให้นายธนาธรเข้าชี้แจง ก็อาจจะทำให้ กกต. ถูกมองว่าใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่
 
 

Top