‘ปิยบุตร’ ชี้ กกต. แจกใบส้มให้ ‘ธนาธร’ ไม่ได้

23 เม.ย. 62 4,489

วันที่ 23 เม.ย. 62 นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงแทนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคใหม่ ที่ขณะนี้นายธนาธรยังติดภารกิจอยู่ที่ยุโรป โดยจะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันที่ 26 เม.ย. นี้ 
 
หลังมีรายงานข่าวว่า กกต. อาจจะมีมติแจกใบส้มให้ กรณีการโอนหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด โดยย้ำว่า นายธนาธรได้โอนหุ้นดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งมีเอกสารพยานหลักฐานครบถ้วนในการโอนหุ้น ทั้งตราสารการโอนหุ้น เช็คขีดคร่อม เอกสารใบหุ้น และการโอนหุ้นทั้งหมดก็มีผลสมบูรณ์แล้ว เพราะมีการลงนามชัดเจน และได้จดแจ้งในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว จึงถือว่า มีผลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชัดเจน
 
ทั้งนี้ ได้ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยกรณีของนายธนาธร ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณบัติต้องห้ามมาแล้ว ดังนั้น กกต.จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของนายธนาธร ตามที่ผู้ร้องร้องได้ และหากจะใช้ช่องทางของการแจกใบส้มจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการทุจริตเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต้องห้ามของผู้สมัคร สส. ซึ่งตามข้อกฎหมายแล้ว
 
อย่างไรก็ตามหากวันนี้ กกต. มีมติให้ใบส้มกับนายธนาธร กกต.ต้องเปิดโอกาสให้นายธนาธรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนำหลักฐานไปแสดง และมั่นใจว่าหากได้ชี้แจงจะทำให้นายธนาธรพ้นข้อกล่าวหา เพราะได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แต่หากไม่เปิดโอกาสให้นายธนาธรเข้าชี้แจง ก็อาจจะทำให้ กกต. ถูกมองว่าใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่
 
 

Top