ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

ปชป. ตั้ง ‘เทอดพงษ์’ นั่งประธาน วางหลักเกณฑ์เลือกหัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

18 เม.ย. 62 2,259

(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)
 
‘จุรินทร์’ แจ้งผล ตั้งคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ ตั้ง ‘เทอดพงษ์’ นั่งประธาน
 
 
วันที่ 18 เม.ย. 62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาเลขาธิการพรรค แถลงผลการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ ว่า 
 
ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมา 1 คณะ 7 คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธาน, ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน, นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ, นายราเมศ รัตนะเชวง, น.ต.สุธรรม ระหงษ์, น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ และนางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เลขาฯ โดยจะมีหน้าที่กำหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ ในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และหากมีกรณีใดที่จำเป็นในการนำไปสู่การยกเว้นข้อบังคับพรรค และการปรับปรุงข้อบังคับพรรค ก็ให้นำความเห็นนั้นมาเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค ในวันที่ 23 เม.ย. 62 เวลา 14.00 น. 
 
ส่วนจะมีการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดดังกล่าว แต่ทั้งหมดจะต้องนำมาหารือกันในกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ เพื่อขอความเห็นชอบอีกครั้ง ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนหยั่งเสียง จะประกอบด้วย 19 กลุ่ม เช่น ส.ส.ใหม่ ที่ได้นับการรับรองอย่างเป็นทางการ, อดีต ส.ส. ที่ยังเป็นสมาชิกพรรค, กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ, ตัวแทนจังหวัด, อดีตรัฐมนตรี, และตัวแทนสาขาพรรค 
 
ทั้งนี้ จะเลือกหัวหน้าพรรคในวันใดนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งตามกรอบระยะเวลาของข้อบังคับพรรคที่กำหนดไว้ต้องภายในวันที่ 23 พ.ค.62
 

Top