ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

ยูนิเซฟ ออกแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ ผลักดันองค์กรให้สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน

09 ส.ค. 61 5,639

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติปีนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เปิดตัวแคมเปญ  #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ พร้อมจัดเสวนาพิเศษ “Mom Means Business” เพื่อผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการเลี้ยงลูก
 
ด้วยนมแม่ในที่ทำงาน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดมุมนมแม่ให้กับพนักงานหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ให้สามารถจัดเก็บน้ำนมระหว่างวันเพื่อกลับไปให้ลูกกินที่บ้านได้
 
องค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก แนะนำให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยต่อเนื่องจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่ในประเทศไทย ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีทารกเพียงรอยละ 23.1 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้แม่หยุดให้นมแก่ลูก คือการต้องกลับไปทำงาน โดยที่สถานที่ทำงานส่วนใหญ่ยังขาดนโยบายที่ชัดเจนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น มุมนมแม่ ที่จะเอื้อให้แม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไปได้
 
นายฮวน แซนแทนเดอร์รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้กล่าวในงานเสวนาว่า การได้กินนมแม่คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดของเด็ก เพราะนมแม่ปกป้องเด็กจากการเจ็บป่วย และยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาและมีผลต่อไอคิวของเด็กและความสามารถในการเรียนรู้ เมื่อเติบโตขึ้น อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทำ
 
ให้แม่ออกไปทำงานนอกบ้านมากขึ้น อีกทั้งกฎหมายไทยให้สิทธิแม่ลาคลอดได้เพียง 90 วันเท่านั้น ดังนั้น โอกาสที่แม่จะเลี้ยงลูกให้ประสบความส้ำเร็จตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟจึงเป็นไปได้ไม่ง่ายนัก
 
นายแซนแทนเดอร์ กล่าวต่อไปว่า “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะประสบความสำเร็จได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแม่เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและคนรอบข้างเป็นสำคัญ การได้รับการสนับสนุนจากที่ท างาน ทั้งจากผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แม่ที่ต้องกลับไปทำงานสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานขึ้น”
 
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสนับสนุนแคมเปญ #ออฟฟิศนี้มีที่เพื่อแม่ ด้วยการแชร์คลิปวิดีโอ ( https://bit.ly/2vPKJHV ) และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย และเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญนี้เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ในสังคม สะท้อนให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ทำงาน และผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายขององค์กรต่อไป
 
โดยสามารถติดตามข่าวสารแคมเปญนี้ ได้ที่ Facebook: UNICEF Thailand สำหรับองค์กรใดที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดหรือคำแนะนำในการเริ่มต้นจัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์https://www.unicef.or.th/breastfeeding/workplace
 
คลิป
 
;

Top