ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

เวิลด์แบงก์ชี้ ถ้าเศรษฐกิจไทยโตได้แค่นี้ ต้องใช้ 20 ปี ถึงจะแก้ความเหลื่อมล้ำได้

17 ม.ค. 62 1,958

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ประจำประเทศไทยของธนาคารโลก กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจไทยว่า ไทยยังเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และยังมีความยากจนและความเหลื่อมล้ำสูง

 

มองว่า หากเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในระดับปัจจุบัน และไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเหมาะสมจะต้องใช้เวลาจากวันนี้อีก 20 ปีไทยจึงจะเข้าสู่ประเทศรายได้สูงได้

 

ด้านนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวยอมรับว่าไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูง และรัฐบาลกำลังเดินหน้าที่จะแก้ไขปัญหา แต่ไทยไม่ได้มีอันดับความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้ของไทยจะเพิ่มขึ้น 10 เท่า ความยากจนจะลดลง แต่ดัชนีความเหลื่อมล้ำยังอยู่ในอัตราใกล้เคียงเดิม

 

ที่ผ่านมา ปัญหาที่เราไม่สามารลดความเหลื่อมล้ำได้ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือเข้าไปจัดการปัญหาอย่างตรงจุด ทำให้ขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงตั้งสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำที่อยู่ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมีคณะกรรมการติดตามความเหลื่อมล้ำให้ตรงจุด

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IUA53PVy-og

Top