ร่วมทดสอบเวอร์ชั่นใหม่

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

ครม.อนุมัติ 4.3 พันล้าน ต่ออายุบัตรคนจน 6 เดือน เพิ่มถอนเงินสดได้

16 ม.ค. 62 18,953

ครม.มีมติเห็นชอบเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการ ฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 โดยจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายภายใต้กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

 

โดยมีรายละเอียดคือ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ที่ได้รับการเติมเงิน 300 บาท สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ 200 บาท ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ได้รับการเติมเงิน 200 บาท สามารถถอนเงินสดได้ 100 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน คือ กุมภาพันธ์-เมษายน 2562

 

ทั้งนี้ รัฐบาลยังโอนเงินให้เหมือนเดิม แต่จากเดิมที่เคยได้และใช้ซื้อสินค้าได้เฉพาะร้านธงฟ้าประชารัฐ ให้เปลี่ยนเป็นถอนเงินสดได้ และนำไปซื้อสินค้าร้านอื่น ไม่จำกัดเฉพาะซื้อของในร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังคงเหลือจำนวนเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ก็เพราะยังมีสินค้าของชุมชนที่เคยอยู่ในร้านธงฟ้าฯ ร้อยละ 50 เช่น ไข่ไก่ ข้าวสาร กะปิ

 

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ที่สิ้นสุดโครงการไปเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ออกไปอีก 6 เดือน คือ มกราคม-มิถุนายน 2562 และอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ฯ วงเงิน 4,370 ล้านบาทเพิ่มเติม เพื่อเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับใช้ดำเนินการมาตรการขยายระยะเวลา โดยมาตรการนี้มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 4,145,397 ราย

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/h65BDXfLCFA

Top