ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ขั้นตอนที่ 1. เลือกภาพแสดงความอาลัยฯ

ตัวอย่างภาพแสดงความอาลัยฯ

Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

หรือ

Top