ค้นหา :

สำนักพระราชวังสวีเดนจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ถวายพระเกียรติสูงสุดแก่ในหลวง ร.9 พรุ่งนี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 | 0 นาที 0 วินาที 16,797

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน เผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง "พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม (Riddarholmskyrkan) กรุงสตอกโฮล์ม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐" ใจความว่า

 

"ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม (The Order of the Seraphim) ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสวีเดน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ โดยสำนักพระราชวังสวีเดนได้จัดทำพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดทำพระราชลัญกรพิเศษสำหรับพระประมุขที่ได้รับการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โดยจะเก็บรักษาไว้ที่พระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม และเมื่อพระประมุขสวรรคต สำนักพระราชวังสวีเดนจะจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม (Riddarholmskyrkan) ในวันเดียวกับที่มีพระราชพิธีพระบรมศพในประเทศนั้นๆ อันเป็นประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๒๙๑ ซึ่งโบสถ์ดังกล่าวเป็นสถานที่เก็บพระบรมศพของพระราชวงศ์สวีเดนหลายพระองค์

 

โดยที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักพระราชวังสวีเดนจึงจะจัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) เพื่อถวายพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา ๑๑.๕๕ น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยกองทหารเกียรติยศจะอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม และในเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. จะมีพิธีตีระฆังแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราเซราฟีม (Serafimerringning) เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอเชิญชวนชาวไทยในสวีเดนและครอบครัว ร่วมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรพิเศษ (ตราพระครุฑพ่าห์) จากพระราชวังกรุงสตอกโฮล์ม ไปโบสถ์รีดด้าร์โฮล์ม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยขอให้ท่าที่จะร่วมพิธีไปถึงจัตุรัสหน้าประตูพระราชวังด้านทิศตะวันตก (บริเวณที่มีการเปลี่ยนเวรทหารรักษาพระองค์) เวลา ๑๑.๓๐ น. และเมื่อเสร็จพิธีดังกล่าว ขอเชิญไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยสุภาพบุรุษแต่งกายชุดสูท หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์ และสุภาพสตรี สวมชุดไทย หรือชุดสุภาพไว้ทุกข์"

 

 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top