ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 | 3 นาที 9 วินาที 13,287

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวน ถวายพระพร แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้านที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร,พระสัมพุทธพรรณี,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์,พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบแล้วเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานราชสังคหวัตถุ แก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุ ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
 

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ,คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณสิริกิติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแสพระราชโองการ สถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประเคนสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร เครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ เจ้าคณะรอง และประเคนสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ ตามลำดับ รวม 159 รูป ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฎ 1 รูป,พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎ 3 รูป,พระราชาคณะชั้นธรรม 7 รูป,พระราชาคณะชั้นเทพ 20 รูป,พระราชาคณะชั้นราช 41 รูป และพระราชาคณะชั้นสามัญ 87 รูป พระสงฆ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ขึ้นยังอาสน์สงฆ์ ทรงทอดผ้าไตร จำนวน 30 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/z6ixwocYu0A

 

 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top