ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

สมเด็จพระบรมฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร 50 วัน

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 | 4 นาที 56 วินาที 1,921

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

 

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงวางพวงมาลา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระธรรมคาถา ขึ้นยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีล และพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระ 4 รูป สวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา  ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวดพระอภิธรรม แลัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

อนึ่ง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือสำหรับพระราชทาน 1 ชุด จำนวน 6 เล่ม ประกอบด้วย หนังสือ ข้าพเจ้าจากสยามสู่สวิทเซอร์แลนด์ พระมหาชนก ( ฉบับการ์ตูน ภาษาไทย-อังกฤษ)  เรื่องทองแดง (ฉบับภาพถ่าย) /เรื่องทองแดง (ฉบับการ์ตูน) / มูลนิธิที่ทรงก่อตั้ง สมาคม มูลนิธิ องค์กรและสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รวมบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พิมพ์ในวารสารมูลนิธิชัยพัฒนาเล่ม 1

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/677sbO4rrbY

 

 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top