"  ถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันคิดช่วยกันทำ แม้จะมีการเถียงกันบ้าง แต่เถียงด้วยรากฐานของเหตุผล และเมตตาซึ่งกันและกัน และสิ่งที่สูงสุดที่สุด ก็คือประโยชน์ร่วมกัน คือ ความพอมีพอกินพออยู่ ปลอดภัยของประเทศชาติ "

พระราชดำรัส เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต วันพุธที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๗
 
# ช่วยชาวนาขายข้าว

เชิญชวน ลูกหลาน - พี่น้องชาวนาไทยที่เดือดร้อน
เนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ  มาโพสต์ขายข้าวผ่านทางเว็บไซต์
"เรื่องเล่าเช้านี้.com" เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือ ตามคำพ่อสอน

 
 

คนขายข้าว

ดูเพิ่ม...