ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

วธ.ประกาศ 17 ศิลปินแห่งชาติปี 60 'รอง เค้ามูลคดี-ยุทธนา มุกดาสนิท-วิรัช อยู่ถาวร' ได้รับเลือกด้วย

วันที่ 20 มกราคม 2561 | 1 นาที 26 วินาที 7,235

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2560 จำนวน 17 คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ได้แก่
 
สาขาทัศนศิลป์ 
1. นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ด้านจิตรกรรม
2. นายศราวุธ ดวงจำปา ด้านประติมากรรม
3. นายเสวต เทศน์ธรรม ด้านประติมากรรม
4. นายสมชาย แก้วทอง ด้านการออกแบบแฟชั่น (ไข่ บูติก)
5. นายสิน พงษ์หาญยุทธ ด้านสถาปัตยกรรม
 
สาขาวรรณศิลป์
1. นางเพ็ญศรี เคียงสิริ
2. นายพิบูลศักดิ์ ละครพล
3. นายเทพศิริ สุขโสภา
 
สาขาศิลปะการแสดง
1. นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ด้านคีตศิลป์
2. นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ ด้านนาฏศิลป์ไทย
3. นายบุญศรี รัตนัง ด้านดนตรีพื้นบ้านล้านนา
4. นายวิรัช อยู่ถาวร ด้านดนตรีสากล
5. ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ด้านนาฏศิลป์สากล
6. นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ด้านดนตรีไทยสากล
7. ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน ด้านละครเวที
8. นายยุทธนา มุกดาสนิท ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
9. นายคเณศ เค้ามูลคดี (รอง เค้ามูลคดี) ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น
 
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.2527 มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วตั้งแต่ปี 2528-2559 จำนวน 278 คน และปีล่าสุด พ.ศ. 2560 จำนวน 17 คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น 295 คน เสียชีวิตไปแล้ว 128 คน มีชีวิตอยู่ 167 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/r2TU8cKUHdA
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ครอบครัวบันเทิงที่มีผู้ชมมากที่สุด

เรื่องเล่าฯสเปเชียล

ดูทั้งหมด

ข่าวสีสัน

ดูทั้งหมด

ชมมากที่สุดวันนี้

ชมมากที่สุดสัปดาห์นี้

ชมมากที่สุดเดือนนี้

Top