ค้นหา :

กำลังโหลดวิดีโอ

กรุณารอสักครู่

ครม.ถกวาระลับอนุมัติปรับขึ้นภาษีเหล้า-เบียร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2556 | 3 นาที 22 วินาที 1,641

ครม.html>ครม.ซุ่มวาระลับอนุมัติปรับขึ้นภาษีเหล้าเบียร์ โดยออกประกาศเป็นกฎกระทรวงแก้ไขในส่วนการขยายเพดานภาษีสรรพสามิต สาระสำคัญคือ จะเปลี่ยนวิธีคำนวณภาษีสรรพสามิตสุรา จากเดิมใช้การคำนวณ 2 แบบ ทั้งในเชิงมูลค่าและเชิงปริมาณตามดีกรีแอลกอฮอล์ โดยเลือกวิธีที่จัดเก็บภาษีได้สูงสุด เปลี่ยนเป็นจัดเก็บทั้ง 2 แบบ ขณะเดียวกันเปลี่ยนวิธีคำนวณต้นทุนภาษีสรรพสามิต ในเชิงมูลค่าจากเดิมสุราในประเทศให้ใช้ราคาต้นทุนหน้าโรงงานมาคำนวณภาษี ขณะที่สินค้าสุรานำเข้าให้ใช้ราคาซีไอเอฟ (ราคาส่งมอบซึ่งคิดแต่เฉพาะค่าต้นทุนสินค้าบวกค่าขนส่ง ไม่คิดค่าประกันสินค้า) เปลี่ยนเป็นใช้ราคาขายปลีก หรือราคาขายส่งขั้นสุดท้าย ใช้ในการคำนวณภาษีแทน

 นอกจากนี้จะแก้ไขเพดานภาษีสุราแช่ ประกอบด้วยไวน์ และเบียร์ ซึ่งปัจจุบันจัดเก็บเต็มเพดาน ทั้งในเชิงมูลค่าและปริมาณ โดยจัดเก็บอัตราร้อยละ 60 และ 100 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ เป็นขยายเพดานสูงสุด 2,000 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ ขณะที่สุรากลั่น ประเภทวิสกี้ บรั่นดี และสุราปรุงพิเศษ ปัจจุบันจัดเก็บเต็มเพดานที่ร้อยละ 50 ในเชิงมูลค่า และ 400 บาทต่อลิตร ให้ขยายเพดานสูงสุดที่ 2,000 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์เช่นเดียวกัน แต่อัตราจัดเก็บแท้จริงจะกำหนดอีกครั้ง เนื่องจากการจัดเก็บจะทำทั้งเชิงมูลค่าและปริมาณ                                                              

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top